Консалтингові послуги з інформаційної безпеки

Консалтинг інформаційної безпеки - це, перш за все, вид інтелектуальної діяльності. Його основне завдання полягає в аналізі та обгрунтуванні перспектив розвитку, а також у використанні науково-технічних і організаційно-економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта.

Консалтинг в області інформаційної безпеки є комплексом послуг, що надаються компанією-консультантом замовнику з метою визначення: поточного рівня забезпечення (рівня зрілості) ІБ в організації, відповідно до найкращих світових практик щодо забезпечення ІБ, галузевими вимогами, а також з точки зору ефективності протидії існуючим загрозам ІБ; напрямки розвитку ІБ, цілей і розв'язуваних задач з урахуванням стратегічних цілей розвитку організації; конкретних дій, необхідних для просування за обраним напрямом і досягнення поставлених цілей і завдань.

Терміни виконання: від 2 тижнів

Актуальність послуг з консалтингу в області інформаційної безпеки

Сьогодні консалтинг в області ІБ дуже затребуваний на ринку. Це пов'язано з актуальністю завдань, що вирішуються за його допомогою. У яких же випадках і хто звертається в консалтингову компанію? Можна виділити чотири основні приводи:

1. це відбувається тоді, коли організація не знає, на якому рівні розвитку перебуває інформаційна безпека її ресурсів, чи відповідає вона потребам бізнесу і зовнішнім вимогам (законодавство, галузеві, які регулюють вимоги, вимоги замовників і т.п.), немає повного розуміння, які дії необхідно робити і чи потрібні вони взагалі. При цьому в штаті організації відсутні кваліфіковані фахівці, здатні вирішити перераховані вище завдання.

2. коли існуюча система ІБ побудована і функціонуюча неефективно, і це позначається на поточній діяльності. У такій організації часто виникають інциденти інформаційної безпеки, що призводять до значних ущербів, залишаються високі ризики реалізації загроз ІБ через відсутність або малу результативність окремих заходів щодо її забезпечення. При цьому в організації не вистачає необхідного досвіду і внутрішніх ресурсів для вибудовування ефективних захисних заходів, а також забезпечення адекватної та своєчасної реакції на виникаючі інциденти ІБ.

3. коли існує явна необхідність привести наявні механізми забезпечення ІБ у відповідність з зовнішніми вимогами в області інформаційної безпеки. В основному це відноситься до вимог різних регуляторів в тій галузі, в якій працює організація. Сюди ж можна віднести і виконання вимог законодавства.

4. коли організація, досягнувши нового, більш високого рівня розвитку, розуміє, що існуючий рівень забезпечення ІБ не тільки не задовольняє поточним потребам, а й є стримуючим фактором для подальшого розвитку. В даному випадку необхідно вибудувати процеси управління ІБ, тісно взаємопов'язані з існуючими бізнес-процесами, що дозволить перевести на вищий щабель розвитку і управління ІБ в організації. Це, в свою чергу, допоможе домогтися прозорості та ясності питань забезпечення інформаційної безпеки як для вищого керівництва організації і існуючих акціонерів, так і для потенційних інвесторів. Такий консалтинг полягає в побудові системи управління ІБ відповідно до найкращих світових практик і, при необхідності, у підготовці системи управління до сертіфікації за міжнародними стандартами в області ІБ.

Види консалтингу в області інформаційної безпеки

Кожен консалтинговий проект в області ІБ сам по собі унікальний. Однак можна виділити основні види послуг, що надаються консалтинговими компаніями:

Форми надання послуг з консалтингу в області інформаційної безпеки

Форми надання послуг також можуть бути різними у залежності від складності проекту і побажань замовника:

Ценовой диапазон

Міниімальний пакет
300$
1
2
3
4
5
6
7
8
Рекомендований пакет
500$
1
2
3
4
5
6
7
8
Индивідуальна розробка
от 500$
1
2
3
4
5
6
7
8

Лучшие кейсы

Розробка PR кампанії

Загальна інформація про організацію

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найактуальнішими новинами в сфері маркетингу, піару та діджітал технологій.